Leikskólagjöld í leikskólum Hafnarfjarðar frá 1. janúar 2017

04 Okt 2017

Grunngjald er kr. 3.090 á mánuði fyrir hverja klukkustunda á dag.

2. Dvalargjald umfram 8,5 klukkustundir að 9 klukkustundum skal vera kr. 4.013

3. Dvalargjald umfram 9 klukkustundir skal vera kr. 7.000 fyrir hverja hálfa klukkustund.

4. Gjald fyrir morgunhressingu er kr. 1.762, síðdegishressingu kr. 1.762 og hádegisverð kr. 5.013

5. Lágmarksdvöl miðast við fjórar klukkustundir á dag.

6. Veittur er viðbótarafsláttur í ljósi tekna foreldra/forráðarmanna, 20% eða 40%, í samræmi við eftirfarandi tekjuviðmið

Hægt er að sækja um viðbótarafslátt á leiksskólagjöldum. Viðbótarafsláttur er ekki leiðréttur nema umsókn hafi borist fyrir 20. síðast liðins mánaðar. Alltaf skal greiða fullt verð fyrir fæði.

Veittur er viðbótarafsláttur í ljósi tekna foreldra/forráðarmanna, 20% eða 40%, í samræmi við eftirfarandi tekjuviðmið.

Einstaklingur

0 til 3.573.476 kr. -(allt að á mánuði 297.790 kr.)

40%

3.573.477 til 4.288.170 - (allt að á mánuði 357.348 kr.)

20%

Í sambúð

0 til 5.002.866 kr. - (allt að á mánuði 416.905 kr.)

40%

5.002.867 til 6.003.439 kr. - (allt að á mánuði 500.287 kr.)

20%

Afsláttur er reiknaður út frá álagningu ársins á undan það er samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10). Ef tekjur hafa breyst á árinu skal skila inn gögnum um tekjur sl. þriggja mánaða.

Systkinaafsláttur er veittur vegna systkina sem eru samtímis í leikskóla eða hjá dagforeldri.Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt.

Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en eftirfarandi afsláttur er veittur fyrir önnur systkini:

I. Fyrir annað systkini 50 % afsláttur.

II. Fyrir þriðja systkini 75 % afsláttur.

III. Fyrir þriðja systkini 100 % afsláttur. Alltaf skal greiða fullt verð fyrir fæði.

8. Leikskólagjöld eru innheimt fyrirfram, gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 15. hvers mánaðar.

Gagnkvæmur skriflegur uppsagnarfrestur á dvalarsamningi er einn mánuður hið minnsta og miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar.

Ef breyta þarf vistunartíma barns eða segja upp plássi þarf að gera það með mánaðar fyrirvara og miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar. Það er gert með því að senda aðstoðarleikskólastjóra tölvupóst á netfangið munda@hraunvallaskoli.is með upplýsingum um nafn barns og núverandi vistunartíma.