Foreldraráð

Í lögum nr. 90/2008 skal vera starfrækt foreldraráð í leikskólum og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að stofnun þess og kosningu í ráðið. Foreldraráð er skipað a.m.k. þremur foreldrum og skal kosning fara fram í september ár hvert og kosið til eins árs í senn. Ráðið setur sér starfsreglur sem það vinnur eftir og ber leikskólastjóra að vinna með ráðinu. Hlutverk foreldraráðs leikskóla er eftirfarandi:

 • Gefa umsagnir til leikskóla og leikskólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans
 • Fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum
 • Hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi
 • Foreldrar barna í Hraunvallaleikskóla geta leitað beint til foreldraráðsins um málefni leikskólans


Í foreldraráði skólaárið 2021-2022 eru

Svanhildur Ýr Sigurþórsdóttir, netfang: svansa@gmail.com

Guðrún Helga Sörtveit, netfang: gudrunsortveit@gmail.com

Dagbjört Helga Daníelsdóttir, netfang: d.danielsdottir@gmail.com


Starfsreglur foreldraráðsins

 • Helstu verkefni eru að fjalla um skólanámskrá, skóladagatal, starfsáætlun, fjárhagsáætlun og aðrar áætlanir um leikskólastarfið, veitir umsögn sé þess óskað
 • Fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á starfsemi leikskólans og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar
 • Gefur umsögn um ýmis málefni sé þess óskað
 • Fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda
 • Tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni leikskólans og tengsl hans við grenndarsamfélagið
 • Fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða kennara leikskólans
 • Skipar ritara sem sér um að rita fundargerðir á foreldraráðsfundum, leikskólastjóri setur fundargerðir á heimasíðu leikskólans
 • Vinnur að auknu samstarfi við foreldraráð annarra leikskóla í Hafnarfirði
 • Fulltrúum í foreldraráði er skylt að gæta þagmælsku um þau atriði sem leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum eða eðli málsins.
 • Foreldraráð starfar að jafnaði frá september-maí, heimilt er að kalla það saman á öðrum tíma beri brýna nauðsyn til. Skylt er að kalla saman fund ef þrír eða fleiri foreldraráðsmenn óska þess.
 • Foreldraráð skal setja sér starfsáætlun til eins skólaárs í senn, m.a. um tíðni funda, boðun þeirra og undirbúning. Leikskólastjóri boðar reglulega til funda.
 • Fulltrúi úr foreldraráði skal sitja fundi fræðsluráðs þegar foreldrafulltrúi á að vera frá Hraunvallaleikskóla.

Fundargerðir foreldraráðsins

fundargerð foreldraráðsfundur 07.12.21.docx

fundargerð foreldraráðsfundur 01.06.22.docx