Hraunvallaskóli er fjögurra deilda skóli, gert ráð fyrir að 95 börn geti dvalist samtímis í leikskólanum. Hraunvallaskólier bæði leik- og grunnskóli. Grunnskólinn hóf starfsemi sína haustið 2005 í bráðabirgðahúsnæði skólans að Ásvöllum. Haustið 2006 tók síðan fjögurra deilda leikskóli til starfa með 102 börn. Haustið 2007 flutti skólinn inn í þriðja og síðasta áfanga skólans. Nemendafjöldi í grunnskólanum er orðin fjölmennur í 10 árgöngum. Fljótlega varð leikskólinn sexdeilda skóli með 152 börn á sex deildum á aldrinum 18 mánaða til 6 ára. Deildarnar fjórar Hagi, Holt, Hóll og Höfði eru staðsettar í aðalbyggingu hússins en deildarnar Norður- og Suðurhlíð voru staðsettar í fjórum byggingum við hlið skólans og þar dvöldu elstu börn í leikskólans.

Haustið 2016. urðu tímamót í leikskólanum, hann varð aftur fjögurra deilda skóli í stað sex deilda áður. Deildir skólans urðu aldursblandaðar með öllum árgöngum skólans. Í framhaldi af þeirri reynslu og endurmati var ákveðið að fara í frekari skipulagsbreytingar og vera með yngri- og eldribarna deildir.

Þegar grunnskólinn er í leyfi hefur leikskólinn aðgang að íþróttasal skólans, bókasafnið er samnýtt af báðum skólastigum og elstu börnin í leikskólanum borða hádegismat í matsala skólans með grunnskólanemendum.

Elsti árgangur leikskólans fer þrisvar á önn í heimsókn í fyrsta bekk grunnskólans. Nemendur grunnskólans koma samhliða í heimsókn í leikskólann. Samvinna við 6 bekk grunnskólans hefst eftir áramót með því móti að árgangurinn aðstoðar leikskólabörnin við að undirbúa sýningu fyrir útskriftina þeirra.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar hefur yfirumsjón með skólanum og sinnir jafnframt stoðþjónustu eins og talmeinafræðinga og sálfræðingaeftirliti